Arkiv for: november, 2015

Koncessionskontrakter

Hvorfor benytter den offentlige sektor sig ikke mere af koncessionskontrakter ved offentlige anskaffelser? De offentlige myndigheder kan opnå mange fordele ved at anvende koncessionskontrakter i stedet for klassiske offentlige indkøbskontrakter. Læs mere om koncessionskontrakter i vores nye whitepaper her.

Udnytter du dine vilkår?

Når der købes ind på SKI eller Moderniseringsstyrelsens rammeaftaler, er det primært på vilkår, som forretningen ikke selv har fastsat, og som derfor ikke nødvendigvis understøtter forretningens behov fuldt ud. Vilkårene ligger dog oftest op af markedsstandarden, men kan i princippet være både strengere eller mere lempelige i forhold til, hvad behovet er. Uanset, om…

Læs mere →

Back to Top