Arkiv for: marts, 2016

Er priserne i dine kontrakter markedsvarende?

Du bør som kunde gøre dig overvejelser om hvilke kontraktuelle styringsredskaber, der kan anvendes for derigennem at sikre, at en kontrakts løbende vederlag forbliver markedssvarende i hele kontraktens løbetid. Særligt med henblik på at drage fordel af konkurrencen og udviklingen på markedet, kan prisreguleringsmekanismer med fordel benyttes i kontrakter. Læs mere her.

Project Contract Management

IT-projekter kræver klar og kontinuerlig styring i alle faser – helt fra kontraktindgåelsen til systemet er i drift. Hvis hverken leverandør eller kunde har overblikket og kender vilkårene, som kontrakten er indgået på, er der nemlig stor risiko for, at projektet løber af sporet, og det kan bliver dyrt. Læs mere om Project Contract Management…

Læs mere →

Back to Top