Contract Management handler om at styre kontrakterne i hele deres løbetid, og der kan nemt opstå et behov for at foretage ændringer af kontrakterne. De offentlige myndigheder har også behov for at foretage kontraktændringer, selvom mulighederne for ændring af offentlige kontrakter er begrænsede. Her spiller Contract Management en rolle. Læs mere her.