Arkiv for: juni, 2016

Anvendelse af profylaksebekendtgørelser – Ordregiver, udvis den fornødne omhu!

EU-Domstolens- og Klagenævnet for Udbuds nyere praksis samt klagenævnslovens ikrafttrædelse har medvirket til at skærpe kravene til anvendelse af profylaksebekendtgørelser. Ordregiver skal fremadrettet udvise ”fornøden omhu” i forbindelse med vurderingen af, om kontrakten er udbudspligtig, og klager over profylaksebekendtgørelser vil have automatisk midlertidig opsættende virkning i op til 30 dage. Læs mere her.

FalckEkdahl afholder i samarbejde med InsightEvents og DCMA konferencen Contract Management 2016

FalckEkdahl afholder i samarbejde med InsightEvents og DCMA konferencen Contract Management 2016. TÆNK STORT – START SMÅT Full-blown Contract Management medfører i de fleste tilfælde store ændringer i organisationen, fordi Contract Management i store træk indebærer implementering af nye processer og strukturer. Programmet for denne konference er udarbejdet med ordene ”tænk stort – start småt”…

Læs mere →

Back to Top