Anvendelse af profylaksebekendtgørelser – Ordregiver, udvis den fornødne omhu!

EU-Domstolens- og Klagenævnet for Udbuds nyere praksis samt klagenævnslovens ikrafttrædelse har medvirket til at skærpe kravene til anvendelse af profylaksebekendtgørelser. Ordregiver skal fremadrettet udvise ”fornøden omhu” i forbindelse med vurderingen af, om kontrakten er udbudspligtig, og klager over profylaksebekendtgørelser vil have automatisk midlertidig opsættende virkning i op til 30 dage. Læs mere her.

Skrevet den 21. juni 2016 i Nyheder

Del nyheden

About the Author

Back to Top