Author Archive:

FalckEkdahl søger en ambitiøs Contract Manager

Er det dig, eller en du kender, vi søger? FalckEkdahl søger en ambitiøs Contract Manager, der kan varetage værdiskabende styring af vores kunders IT-kontraktporteføljer med fokus på kontraktøkonomi og -vilkår og bidrage til udviklingen af Contract Management enheden i FalckEkdahl. Vi tilbyder et spændende, udfordrende, udviklende og afvekslende job i en innovativ virksomhed med dygtige…

Læs mere →

Anvendelse af profylaksebekendtgørelser – Ordregiver, udvis den fornødne omhu!

EU-Domstolens- og Klagenævnet for Udbuds nyere praksis samt klagenævnslovens ikrafttrædelse har medvirket til at skærpe kravene til anvendelse af profylaksebekendtgørelser. Ordregiver skal fremadrettet udvise ”fornøden omhu” i forbindelse med vurderingen af, om kontrakten er udbudspligtig, og klager over profylaksebekendtgørelser vil have automatisk midlertidig opsættende virkning i op til 30 dage. Læs mere her.

FalckEkdahl afholder i samarbejde med InsightEvents og DCMA konferencen Contract Management 2016

FalckEkdahl afholder i samarbejde med InsightEvents og DCMA konferencen Contract Management 2016. TÆNK STORT – START SMÅT Full-blown Contract Management medfører i de fleste tilfælde store ændringer i organisationen, fordi Contract Management i store træk indebærer implementering af nye processer og strukturer. Programmet for denne konference er udarbejdet med ordene ”tænk stort – start småt”…

Læs mere →

Udbudsseminar om udbudsloven for leverandører

FalckEkdahl tilbyder et heldags interaktivt seminar om den nye udbudslov for leverandører. Seminaret bliver afholdt onsdag d. 22. juni 2016 hos FalckEkdahl, beliggende Købmagergade 55, 2 sal, 1150 København K. Tilmelding senest onsdag d. 15. juni 2016. Læs mere om udbudsseminaret her.

Vil I være bedre klædt på til udbud?

Det kan være vanskeligt for private virksomheder at komme ind på det offentlige marked. Udbudsreglerne er komplekse og udbudsmaterialet fra de offentlige myndigheder kan være omfattende. FalckEkdahl tilbyder et interaktivt seminar om den nye udbudslov med fokus på sammenspillet mellem kunde og leverandør. Læs mere om FalckEkdahls udbudsseminar her.

Contract Management – muligheden for kontraktændringer

Contract Management handler om at styre kontrakterne i hele deres løbetid, og der kan nemt opstå et behov for at foretage ændringer af kontrakterne. De offentlige myndigheder har også behov for at foretage kontraktændringer, selvom mulighederne for ændring af offentlige kontrakter er begrænsede. Her spiller Contract Management en rolle. Læs mere her.

Er priserne i dine kontrakter markedsvarende?

Du bør som kunde gøre dig overvejelser om hvilke kontraktuelle styringsredskaber, der kan anvendes for derigennem at sikre, at en kontrakts løbende vederlag forbliver markedssvarende i hele kontraktens løbetid. Særligt med henblik på at drage fordel af konkurrencen og udviklingen på markedet, kan prisreguleringsmekanismer med fordel benyttes i kontrakter. Læs mere her.

Project Contract Management

IT-projekter kræver klar og kontinuerlig styring i alle faser – helt fra kontraktindgåelsen til systemet er i drift. Hvis hverken leverandør eller kunde har overblikket og kender vilkårene, som kontrakten er indgået på, er der nemlig stor risiko for, at projektet løber af sporet, og det kan bliver dyrt. Læs mere om Project Contract Management…

Læs mere →

Contract Management og kontraktreview

På Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2016 var der stor interesse for vores ydelser. Her kan du læse om Contract Management og muligheden for at få gennemført et  kontraktreview (GAP-analyse), der viser potentialet i din virksomhed. Klik her.

Kommunaløkonomisk Forum 2016

FalckEkdahl deltager i år på Kommunaløkonomisk Forum, der afholdes den 14. og 15. januar i Aalborg Kongres & Kultur Center. Mød os på stand nummer 14, hvor du kan få kop kaffe og en uforpligtende snak om vores ydelser. Læs mere om Kommunaløkonomisk Forum her.

Back to Top