Er priserne i dine kontrakter markedsvarende?

Du bør som kunde gøre dig overvejelser om hvilke kontraktuelle styringsredskaber, der kan anvendes for derigennem at sikre, at en kontrakts løbende vederlag forbliver markedssvarende i hele kontraktens løbetid. Særligt med henblik på at drage fordel af konkurrencen og udviklingen på markedet, kan prisreguleringsmekanismer med fordel benyttes i kontrakter. Læs mere her.

Skrevet den 30. marts 2016 i Nyheder

Del nyheden

About the Author

Back to Top