Kontraktkoncipering

Kontraktkoncipering – en god kontrakt skal udover at være juridisk holdbar også understøtte forretningen, skabe værdi og ikke mindst være anvendelig for forretningen i hele kontraktens løbetid.

I forbindelse med koncipering af en kontrakt er det vigtigt at holde for øje, at alle kontraktens vilkår kapitaliseres af leverandørerne i forbindelse med fastsættelse af pris. Derfor skal hvert vilkår nøje afvejes og vurderes i forhold til, om det pålægger forretningen en omkostning, som ikke opvejes af den nytte, vilkåret bidrager med. I et aftaleforhold bør man fokusere på at maksimere kontraktens samlede værdi og ikke kun have egen vinding for øje. Dette vil som udgangspunkt skabe den højeste værdi og ikke mindst skabe et godt samarbejde mellem parterne.

FalckEkdahl er specialiseret i koncipering af IT-kontrakter og arbejder aktivt med en stærk kobling mellem juraen og forretningen samt kapitalisering af kontraktens vilkår.

Vi tilbyder:

FalckEkdahl tilbyder at bistå med at afstemme forretningens behov mht. vilkår og dermed undgå at stille unødvendige og fordyrende krav. Denne behovsafklaring kobles ofte med en markedsafklaring, hvor forretningens behov trykprøves – også på sigt. FalckEkdahl har stor erfaring med at bistå med at identificere og beskrive forretningsbehovene som grundlag for kontraktudarbejdelsen.
FalckEkdahl har stor erfaring med at udarbejde kontrakter. Der skal tages stilling til kontrakttype: Kan standardkontrakter anvendes (f.eks. K01, K02, K03), skal der måske tages udgangspunkt i specialkontrakter (f.eks. ERP, drift) eller er der ligefrem tale om udvikling af ny kontrakt? Anvend aldrig en standardkontrakt uden ændringer. Med udgangspunkt i forretningens behov og en kontrakt, der egner sig til at understøtte behovet for styring i forbindelse med den konkrete anskaffelse, indarbejder FalckEkdahl i samarbejde med forretningen de dynamiske værktøjer, der skræddersyr kontrakten til anskaffelsen.
Som en naturlig del af kontraktudarbejdelsen, arbejder FalckEkdahl proaktivt med kapitalisering af vilkår. Ofte kapitaliserer leverandøren vilkår – såsom leveringstider, bod, servicemål mv. Det er vigtigt, at kunden også gør sig klart hvilke vilkår, der egner sig til at understøtte det konkrete behov – herunder ikke mindst hvilken værdi dette behov har for kunden. Hvert vilkår bør derfor nøje afvejes og vurderes i forhold til, om det pålægger forretningen en omkostning, som ikke opvejes af den nytte, vilkåret bidrager med.
Læg aldrig kontrakten i skuffen, men brug den som styringsværktøj til at sikre, at rapportering er sket korrekt, at tidsplanen er ”on track”, og at fremdriften er, hvor den skal være. FalckEkdahl bistår med at styre kontrakten – også efter kontraktindgåelsen, hvor det er vigtigt at have respekt for, at verden altid ændrer sig undervejs. Det er derfor vigtigt, at der implementeres en operationel ændringshåndtering gennem hele forløbet, og i særdeleshed under implementeringen.

CATRINE AMALIE EKDAHL

Owner || Partner

CATRINE AMALIE EKDAHL

Kontakt Partner Catrine Amalie Ekdahl for mere information om kontraktkoncipering og vores ydelser.

Ring til Catrine +45 24 980 972
E-mail Catrine cae@falckekdahl.dk

Back to Top