Kim Østergaard

Kim er professor på CBS Law. Han forsker bl.a. i strategisk kontrahering og metode i krydsfeltet mellem jura og økonomi, og så er han FalckEkdahls strategiske samarbejdspartner. Sammen arbejder vi på at udvikle Contract Management-disciplinen, bl.a. ved at lave et selvstændigt fag om emnet på CBS. Herudover bidrager Kim med sin store faglige viden om Contract Management til FalckEkdahl, mens vi udveksler vores velafprøvede metoder og praksis med Kim og lader ham få et indblik i, hvad der foregår ”ude på gulvet”. Kim er en afsindig dygtig forsker med mange år på bagen. Men Kim kan ikke kun forske, han er også utrolig god til at formidle. Han har flere gange modtaget priser fra studerende og undervisere for sin evne til at formidle et svært fagligt stof.

Principal Consultant