Martine Sakstrup Glavind

Martine er en af vores uundværlige studentermedhjælpere. Hun beskæftiger sig med kommunikation, hjemmesideforvaltning og er ansvarlig for FalckEkdahls SoMe. Når Martine ikke holder skansen hos FalckEkdahl, befinder hun sig oftest på Roskilde Universitet, hvor hun studerer kandidaten Politik og Forvaltning. Her specialiserer hun sig i komplekse og tværgående problemstillinger i samfundet, såsom politikudvikling og strategisk ledelse, udførelse af analyse- og evalueringsopgaver og ledelse og facilitering af udviklingsprojekter.

Studentermedhjælper og SoMe ansvarlig

+45 53 54 66 17