Contract Management

Contract Management – en omkostningseffektiv disciplin, der kan ses direkte på bundlinjen.

Formålet med Contract Management er proaktivt at følge op på kontraktvilkår og –økonomi for der igennem at høste gevinster og besparelser, der ligger i den eksisterende kontraktportefølje samt ved nye kontraktindgåelser. Erfaringsmæssigt går en væsentlig del af værdien, som initielt bliver identificeret ved nyanskaffelser, tabt, hvis der ikke løbende følges op på såvel vilkår som økonomi, hvorved forretningen snyder sig selv for både effektiviseringer og besparelser. Etableres simple processer for opfølgning, vil den umiddelbare effekt være faldende udgifter, mindsket risiko samt merværdi i form af bedre udnyttelse af vilkår og understøttelse af forretningen.

Vi tilbyder:

Ønsker du besparelser og effektiviseringer nu og her på den eksisterende kontraktportefølje, kan FalckEkdahl bistå med gennemførsel af GAP-analyse på et eller flere indkøbsområder, hvor det økonomiske gap mellem kontrakters vilkår og den faktiske anvendelse af kontrakterne bliver identificeret. Afhængigt af indkøbsområde identificeres erfaringsmæssigt potentialer på op til 20% af en kontraktværdi.
Skal der skabes overblik over kontraktporteføljen med henblik på optimering samt opnåelse af varige besparelser og effektiviseringer, kan FalckEkdahl bistå med et review på tværs af kontraktporteføljen. Reviewet danner grundlag for etablering af Contract Management, således at udgangspunktet herfor er optimeret.
Varige besparelser og effektiviseringer kan opnås ved implementering af en Contract Management-funktion. Herved sikres, at der løbende følges op på kontraktvilkår og økonomi, samt at kontraktporteføljen løbende optimeres ved identificering af effektiviserings- og besparelsespotentialer, som kan realiseres i samarbejde med forretningen. FalckEkdahl kan bistå med implementering af Contract Management, herunder oplæring samt afklaring og udformning af Contract Management-funktionens opgaver.
Mangler der de rette ressourcer til etablering af en Contract Management funktion, kan hele eller dele af funktionen outsources til FalckEkdahl. Herved sikres, at der løbende følges op på kontraktvilkår og økonomi, samt at kontraktporteføljen løbende optimeres ved identificering af effektiviserings- og besparelsespotentialer, som kan realiseres i samarbejde med forretningen. Ud over den løbende opfølgning vil Contract Management funktionen kunne bistå i forbindelse med konflikter, genforhandling mv. med leverandørerne.

CATRINE AMALIE EKDAHL

Owner || Partner

CATRINE AMALIE EKDAHL

Kontakt Partner Catrine Amalie Ekdahl for mere information om kontraktkoncipering og vores ydelser.

Ring til Catrine +45 24 980 972
E-mail Catrine cae@falckekdahl.dk

Back to Top