Vi kan udforme jeres kontrakter

Sørg altid for at have styr på, hvad der står i jeres kontrakt! Det er det første, vi fortæller vores kunder. Det kan nemlig have stor betydning – økonomisk såvel som for projektet. 

Vi mener, at det er vigtigt at arbejde med kontrakten. At arbejde med kontrakten vil sige, at I får identificeret jeres behov, så de bliver dækket i kontrakten, og at I får tydeliggjort forventninger og aftaler. På denne måde sikrer I jer den bedste proces og det bedste produkt til den bedst mulige pris. En kontrakt har nemlig mange redskaber – den beskriver jeres kravsspecifikationer, jeres juridiske vilkår og generelle aftaler med leverandøren. Kontrakten kan dermed være et vigtigt styringsredskab i jeres projekt. At kontrakten får indarbejdet de nødvendige styringsredskaber og rette vilkår, er vigtig, da kontrakten kan være vanskelig at ændre, når først den er underskrevet.

Vi udformer kontrakter til jeres behov

Hos FalckEkdahl har vi stor erfaring med at udforme eller koncipere kontrakten, så den på bedst mulig vis understøtter jeres behov. Når vi udformer kontrakten, vil vi altid starte med en behovsafklaring, dernæst kravspecifikationen, som beskriver behovene og sidst bilagene, som beskriver, hvordan behovene skal dækkes. I processen har vi hele tiden øje for, hvordan vi sikrer jer det bedst mulige produkt, til den bedst mulige pris. Vi kan derfor hjælpe jer med at afveje hvert vilkår i kontrakten, i forhold til, om det pålægger jer en omkostning, som ikke opvejes af den nytte, vilkåret bidrager med.

Vi afholder også workshops relateret til udformning af kontrakten, fx Valg af kontrakt. Læs mere her.

Læs mere om specialerne indenfor Kontraktrådgivning