Udbud

Vi er specialiseret i offentlige udbud, særligt i komplekse IT-udbud. Med vores ekspertviden inden for Contract Management og IT-kontrakter hjælper vi jer med at holde fokus på og understøtte netop jeres forretningsmæssige behov. På den måde skaber udbuddet værdi på lang sigt, da vi sikrer, at I har de rette styringsredskaber implementeret i kontrakten, og at jeres projekt er klædt på til den efterfølgende implementering.

Contract Management

Contract Management er en omkostningseffektiv disciplin, der kan ses direkte på bundlinjen. Ved at indføre Contract Management kan I proaktivt følge op på kontraktvilkår og –økonomi og derved høste gevinster og besparelser i forbindelse med den eksisterende kontraktportefølje samt ved nye kontraktindgåelser. Vi tager jer i hånden og vejleder jer i hele processen

Project Contract Management

Vi har specialiseret os i Project Contract Management i forbindelse med større IT- anskaffelser og IT-udviklingsprojekter. Vi deltager som projektlederens højre hånd og skaber overblik over de kontraktuelle vilkår og risici – altid med et økonomisk og kommercielt blik for øje.

Kontraktkoncipiering

Vi er eksperter i at vejlede i og udforme større IT-kontrakter i det offentlige. Vi kan hjælpe jer med at klarlægge jeres behov forud for kontraktens koncipering, identificere de relevante kontraktuelle vilkår og ikke mindst udforme kontrakten, så den passer bedst muligt til jeres organisation og jeres projekt.

Kontraktforhandling

Vi kan hjælpe jer med kontraktforhandling. Vi sørger for genforhandling af kontrakter, indgåelse af nye kontrakter samt konflikthåndtering i forbindelse med Contract Management. Vi er specialister med stor erfaring inden for forhandling af store IT-projekter og -kontrakter og er derfor godt klædt på til at sidde ved forhandlingsbordet.