Malene Hindkjær Henriksen

Malene er Senior konsulent og Ansvarlig for Life Cycle Contract Management i FalckEkdahl. Malenes primære fokus er de organisatoriske implementeringer af Contract Management, hvor værdiskabelsen sikres på tværs af organisationen fra det strategiske, til det taktiske og i sidste ende det operationelle niveau, via governance, processer, værktøjer, kompetenceudvikling mv. Malene har endvidere stor erfaring med at yde juridisk og kommerciel rådgivning i forbindelse med udarbejdelse og implementering af forretningskritiske IT kontrakter. Malene har tidligere været ansat i KOMBIT og Danske Spil, hvor hun arbejdede med IT Contract Management. Malene er uddannet Cand.merc.(jur.) fra Copenhagen Business School.

Senior konsulent og Ansvarlig for Life Cycle Contract Management

+45 40 52 50 05

”Contract Management på tværs af organisationen sikrer betydelige gevinster i form af øget kvalitet af ydelserne, økonomiske besparelser, minimering af forretningsrisici og sidst, men ikke mindst bedre samarbejde med jeres leverandører."