Manglende viden hos medarbejderne

Kunden kontaktede FalckEkdahl, da kunden foretog en del indkøb, hvor de formodede, at grænseoverskridende interesse skulle vurderes, men følte sig ikke godt nok klædt på til at løse opgaven tilstrækkeligt. De følte sig usikre på, om de fik overholdt reglerne i udbudsloven. Alt for ofte oplevede de, at de måtte købe sig til ekstern konsulentbistand på området. Kunden ønskede, at medarbejderne følte sig trygge i deres arbejde, og at de skulle have de rette redskaber til at løse opgaven på bedst mulig vis. Ledelsen ville gerne proaktivt sikre, at udbudsloven blev overholdt.

Hvornår er der tale om grænseoverskridende interesse?

Det offentlige foretager mange indkøb – også under tærskelværdien. Men det stiller fortsat krav til deres viden om udbudsloven og de gældende regler på området. I forbindelse med et udbud under tærskelværdien er det f.eks. altid påkrævet at vurdere, hvorvidt der er tale om grænseoverskridende interesse eller ej. En grænseoverskridende interesse vil sige, om en virksomhed, etableret i en anden EU-medlemsstat, kunne have interesse i at byde på kontrakten.

Håndgribelige redskaber og nødvendig viden

Vi skræddersyede en workshop, der præsenterede medarbejderne for teori og praksis. Formålet var at gøre medarbejderne selvhjulpne og godt klædt på til at foretage indkøb under tærskelværdien.

På det teoretiske plan opkvalificerede vi kunden i forbindelse med beregning af tærskelværdier og vurdering af grænseoverskridende interesse. Og sidst, men ikke mindst, hvordan medarbejderne skulle udforme et grænseoverskridende notat som dokumentation af vurderingen.

RESULTAT

Fra famlende til selvhjulpne medarbejdere

Workshoppen gjorde medarbejderne oplyste og selvhjulpne. De fik faglig viden om udbud og grænseoverskridende interesse og fik konkrete redskaber til arbejdet. Workshoppen betød, at medarbejderne ikke længere behøvede at bruge ekstern konsulentbistand hver gang de skulle foretage en vurdering af den grænseoverskridende interesse. Det skabte mere effektive arbejdsgange, større tilfredsstillelse i arbejdet og minimerede den udbudsretlige risiko.