Forhandlingsforberedelse

Hvad er vores mål? Og hvordan kommer vi derhen? Det er nogle af de spørgsmål, som dukker op i forbindelse med indgåelse af en ny kontrakt. Hos FalckEkdahl ved vi, hvor vigtig forberedelse er, og vi har siddet med ved bordet mange gange, når der skal forhandles. Det betyder også, at vi formår at stille jer de nødvendige spørgsmål og at finde ind til kernen af, hvad netop I har brug for i forbindelse med jeres nyanskaffelse, og hvordan vi i samarbejde kan nå dette mål.

Forberedelse forebygger konflikter

Forhandling er ikke nødvendigvis en konfliktsituation. Vi betragter i høj grad forhandling som en proaktiv indsats, der sikrer, at I ikke står tilbage med uoverensstemmelser og tvister i forbindelse med projektet. Derfor sørger vi for at klæde jer godt på forud for en forhandling af en kontrakt. Vi stiller jer de rette spørgsmål, vi kender lovgivningen, vi kender markedet og derudover formår vi at omdanne dette til det rette resultat for jeres forretning.

Tag kontakt til en vores specialister og hør, hvordan vi kan hjælpe jer med forhandling.