Strategi for hele projektet

Forhandlingen og strategien forud for denne er en vigtig del af en kontrakts tilblivelse, og det har stor betydning for organisationen, at der er kræfter, der kan bære denne proces. Det kan være en intern medarbejder, eller det kan være en konsulent udefra. Strategien og lederen af denne har nemlig stor betydning for den kontrakt, som I på sigt skal underskrive. Det kan derfor være en fordel at vælge en forhandlingsleder, der kender markedet og leverandørerne, og som er vant til at forhandle. Ved at udarbejde en god forhandlingsstrategi sås de første frø til en succesfuld forhandling og en god kontrakt.

Vi tager det første spadestik for jer!

Vi har stor erfaring med at udarbejde forhandlingsstrategier i forbindelse med store IT-projekter. Vores erfaring siger os, at det har stor betydning for udfaldet af en kontrakts vilkår, at der på forhånd er lavet en klar strategi. Strategien hjælper med at klarlægge forløbet, rollefordelinger og ikke mindst klarlægge hvilken kontrakt I, som kunde, ønsker at ende med.