Vi hjælper jer med at afklare jeres behov

Inden, I udformer jeres kontrakt, er det vigtigt at foretage en grundig behovsafklaring. En behovsafklaring afklarer, hvilke behov I har i forbindelse med kontrakten og det færdige produkt. Vi er specialister og har deltaget i mange kontrakt- og udbudsprocesser. Det betyder, at vi er gode til at stille jer de rigtige spørgsmål, som synliggør jeres reelle behov. Et det f.eks. nødvendigt at købe det dyreste produkt, hvis et billigere produkt opfylder jeres behov, eller er det nødvendigt at tilkøbe og betale for alle IT-systemets elementer, hvis ikke I har brug for det? Vi kan altid hjælpe jer med at afstemme jeres behov og dermed undgå at stille unødvendige og fordyrende krav. En behovsafklaring kan ofte kobles med en markedsafklaring, hvor jeres behov trykprøves.

Vi sikrer jer det rette produkt

Vi sikrer, at I står tilbage med det helt rigtige produkt, der lever op til jeres behov. En grundig behovsafklaring hjælper nemlig jer med at stille skarpt på jeres valg og fravalg i forbindelse med kravsspecifikationerne og det endelige produkt. En grundig behovsafklaring skaber en god grobund for en god kontrakt, et godt projektforløb og et godt slutprodukt.