Rådgivning fra eksperter

Red Flag rådgivning i forbindelse med IT Project Contract Management er en omkostningseffektiv løsning. FalckEkdahl består af erhvervsjurister, som er vant til at yde kommerciel og juridisk rådgivning i store og specialiserede IT- og udviklingsprojekter. Vi er derfor i stand til at identificere opmærksomhedspunkter eller såkaldte røde flag i kontrakter eller i projektet og analysere de bedst egnede og værdiskabende løsninger på disse, ud fra jeres behov.

I en sådan rådgivningssituation kan IT Project Contract Manageren agere strategisk samarbejdspartner for jer. En værdifuld støttefunktion, som projektlederen kan søge råd og vejledning hos angående juridiske og kommercielle udfordringer. Fordelen ved en IT Project Contract Manager fra FalckEkdahl er, at I altid vil møde den samme konsulent. Konsulenten vil derfor hurtigt opnå et værdifuldt kendskab til jeres projekt og kan derfor agere hurtigt og efter jeres nødvendige behov. IT Project Contract Manageren kan derfor give jer den nødvendige juridiske og kommercielle rådgivning og vil altid vejlede jer ud fra jeres behov.

Klarhed over valg og fravalg

Ved at få Red Flag rådgivning i forbindelse med IT Project Contract Management kan I få indblik i de konsekvenser valg og fravalg har, både juridisk og, kommercielt. Med vores specialiserede viden hjælper vi jer med at styre og lede processen i forbindelse med det konkrete projekt. Vores juridiske og specialiserede branchekendskab inden for IT gør, at vi er stand til at identificere de risici, der kan opstå og ikke mindst mulige konsekvenser dette vil medføre.