Kapitalisering af vilkår

Hos FalckEkdahl sætter vi en stor dyd i at kapitalisere kontraktens vilkår. Dette sikrer, at I opnår den fulde værdi af kontrakten, da hvert et vilkår koster! Vi kan hjælpe jer med at kapitalisere kontraktens vilkår før og efter kontraktindgåelse med henblik på at afdække eventuelle risici forbundet med projektets gennemførelse. Desuden kan kapitaliseringen sikre, at I bliver i stand til at sammenligne priser på tværs af ydelser og leverandører.

I sikres de rette vilkår

Når I er opmærksomme på at kapitalisere jeres vilkår i forbindelse med kontrakten, sikrer I, at kontrakten dækker over jeres relevante behov i kontraktens levetid. Alt for ofte bliver der indskrevet en lang række vilkår i kontrakten, som er overflødige, eller som ikke har fokus på at understøtte forretningens behov. Hvis ikke vilkårene i en kontrakt kapitaliseres, kan det medføre, at jeres projekt fordyres unødigt eller bærer en alt for stor risiko. Ved at kapitalisere vilkårene i kontrakten får I ligeledes et indblik i, hvilken værdi de forskellige vilkår i jeres kontrakt har for netop jeres forretning.