Workshops

På vores specialdesignede workshops gennemgås det juridiske grundlag for emnet, og vi deler ud af vores mangeårige praktiske erfaring med eksempler og cases – altid med udgangspunkt i vores viden om, hvordan kontrakten fungerer i virkeligheden.

Vores mål er at facilitere jer til, at I selv kan løse udfordringen, evt. suppleret med sidemandsoplæring, når de konkrete sager kommer på bordet. På den måde kan vi hjælpe jer med at skabe og udvikle viden i jeres egen organisation.

Vi skræddersyr gerne vores workshops til jer, fx ud fra tidsfaktor eller konkret vidensbehov, og kan planlægge en dag med flere workshops, hvor varigheden af de enkelte workshops er tilpasset rammerne for dagen.

Vores workshops kan være en del af udbudsprocessen eller afvikles som enkeltstående ydelser.

Grænseoverskridende interesse og grænseoverskridende notater

Varighed: 3 timer.

Vi gennemgår, hvornår man skal vurdere grænseoverskridende interesse, og hvorledes vurderingen foretages. Vi gennemgår ligeledes, hvordan vurderingen dokumenteres gennem notater, og I får leveret diverse redskaber til selv at udarbejde notater efterfølgende.

Valg af kontrakt eller rammeaftale, samt direkte tildeling og/eller miniudbud

Varighed: 3 timer.

Vi gennemgår kendetegnene bag de forskellige kontraktformer, herunder fordele/ulemper ved valget mellem kontrakt og rammeaftale – og hvornår de kan/bør anvendes. Desuden gennemgås kendetegnene og mulighederne mellem tildelingsformerne; direkte tildeling og miniudbud i forbindelse med rammeaftaler.

Workshoppen giver jer forudsætninger for at udarbejde et udbud med en rammeaftale med forskellige tildelingsmekanismer, samt sætter jer i stand til at tildele på rammeaftaler, herunder SKI.

Markedsdialog

Varighed: 2 timer.

Vi gennemgår fordelene ved markedsdialog, og hvordan markedsdialogen anvendes for at få maksimalt udbytte. Der vil også være råd og vejledning til, hvordan processen skal organiseres og struktureres. Desuden gennemgås de relevante regler i relation til markedsdialogen.

Udarbejdelse af kravspecifikation

Varighed: 3 timer

Vi gennemgår kravtyperne, og hvad I skal være opmærksomme på, når krav beskrives. Dette skal sikre, at tilbudsgiverne forstår jeres behov, og at I modtager relevante og skarpe tilbud, samt giver jer en kontrakt, hvor parterne ikke er i tvivl om, hvad kravene er. Desuden gennemgås hvorledes konkurrencekravene skal vægtes for at understøtte tildelingen.

Evaluering af ansøgninger og tilbud

Varighed: 3 timer.

En grundig forberedelse af evalueringsmøder sikrer, at I får de bedste forudsætninger for at finde den rette leverandør, der kan opfylde kontrakten.

Vi gennemgår vigtigheden og betydningen af tildelingskriterierne, således I kan udøve jeres skøn, når ansøgninger og tilbud skal vurderes.

Desuden gennemgås, hvorledes underretninger og evalueringsnotater bør udarbejdes, så de både opfylder de udbudsretlige krav og giver tilbudsgiverne en fair behandling og fyldestgørende ”feedback”.

Implementering af kontrakt

Varighed er afhængig af kontraktens omfang og kompleksitet.

Vi gennemgår den konkrete kontrakt og dens styringsredskaber i forbindelse med kontraktens gennemførsel.

Vi har fokus på, hvordan der navigeres i kontrakten, og hvad parterne skal gøre for at opfylde kontrakten. Vi gennemgår selvfølgelig også reaktionsmulighederne, hvis leverancerne udebliver eller ikke opfylder kravene, samt hvordan I forbeholder jer jeres rettigheder.

Vi tilbyder også at udarbejde konkrete redskaber, fx checkskemaer, til brug for jeres efterfølgende Contract Management på kontrakten. Disse redskaber gennemgås også på workshoppen.

Kontraktændringer

Varighed: 3 timer.

Workshoppen giver en introduktion til reglerne om kontraktændringer i udbudspligtige kontrakter.

Vi gennemgår sondringen mellem ændringer i medfør af kontrakt og ændringer af kontrakt.

Muligheder og begrænsninger gennemgås – både i forbindelse med en bestående udbudsproces og under kontraktens gennemførsel.

Desuden vil vi give råd og vejledning til, hvordan udbuddet og kontrakten udarbejdes, så problematikkerne proaktivt kan undgås.