Vi kan ændre kontrakten – også efter kontraktindgåelse

Vi kan hjælpe med at styre kontrakten – også efter kontraktindgåelsen. I forbindelse med store IT- og udviklingsprojekter vil der ind imellem være behov for at foretage ændringer eller tillæg til kontrakten. Det er derfor vigtigt, at I ved kontraktens indgåelse har fået implementet de rette operationelle redskaber til at håndtere ændringer gennem hele forløbet og i særdeleshed under implementeringen. Ikke mindst for at overholde de formelle krav hertil i henhold til udbudsloven. For at få de bedst mulige vilkår ud af kontrakten kan vi  rådgive om og udforme disse på en måde, så de sikrer netop jeres behov.

Ændringer tilpasset jeres behov

Når I benytter ekspertviden til at få udformet jeres kontraktændringer, sikrer I, at I får opfyldt jeres økonomiske og kommercielle behov. Hos FalckEkdahl vil vi altid tage udgangspunkt i, hvilke behov jeres forretning har og udforme ændringerne således, at de passer til jeres kommercielle behov og det produkt, I ønsker at stå tilbage med. Ved hjælp fra os sikrer I, at I ikke kommer til at stå tilbage med unødige tillæg og vilkår, som koster jer ekstra penge, uden at tilføre jer den rette værdi.

Vi tilbyder også workshops i kontraktændringer. Læs mere her.