Udbudsretlig rådgivning

Vores ydelser i forbindelse med gennemførsel af udbud leveres også som enkeltstående ydelser efter jeres ønske og behov.

Det kunne være de indledende vurderinger inden udbudsprocessen igangsættes, såsom vurdering af lovvalg (f.eks. valg mellem udbudslov, tilbudslov, koncessionsdirektiv og forsyningsvirksomhedsdirektiv), beregning af kontraktværdi i relation til tærskelværdier, fastlæggelse af ydelsesområdet, vurdering af grænseoverskridende interesse og vurdering af light/ikke-light ydelser.

Udbudsretlig rådgivning under processen

Vi bistår også med juridiske vurderinger i udbudsprocessen og udarbejder notater på dette, f.eks. vurdering af unormal lav pris, konditionsmæssighed af ansøgninger og tilbud og eventuelt jeres adgang til berigtigelse, ændring af grundlæggende elementer i forbindelse med spørgsmål/svar og forhandlinger, samt jeres skøn i forbindelse med evaluering.

De juridiske vurderinger kan også opstå i kontraktens løbetid, f.eks. vurdering af kontraktændringer set i forhold til reglerne om ændringer af grundlæggende elementer, men det kan også være almindelige kontraktretlige vurderinger af parternes rettigheder og pligter. Vi tilbyder også workshop i kontraktændringer, og deltager gerne i forhandlinger mellem parterne, hvis der er behov for dette.