Project Contract Management

Project Contract Management – Projektlederens højre hånd.

Project Contract Management er relevant i IT-implementerings- og udviklingsprojekter og handler i bund og grund om, at Contract Manageren agerer som projektlederens højre hånd.

Det er Project Contract Managerens opgave at etablere og vedligeholde det økonomiske overblik over kontrakten samt de kontraktuelle vilkår og risici, således at projektlederen kan fokusere på at få projektet gennemført i det daglige samarbejde med leverandøren, indenfor den aftalte tid, de økonomiske rammer og i rette kvalitet. Contract Manageren understøtter kontinuerligt projektlederen og styregruppen i forhold hertil og bistår desuden i forbindelse med tvister, udarbejdelse og kapitalisering af beslutningsoplæg, styring af leverancer, betalingsmilepæle mv.

Vi tilbyder:

Kommerciel og juridisk rådgivning i forbindelse med i IT-implementerings- og udviklingsprojekter.
Mange kunder foretrækker at rykke konflikten væk fra det daglige projekt. Det kan blandt andet håndteres ved at have en ekstern part til at håndtere Contract Management rollen og dermed også de større konflikter, således at det gode, daglige samarbejde ikke påvirkes af uenighederne. FalckEkdahl kan enten bistå i enkelte faser af konflikthåndteringen eller bistå gennem hele forløbet.

FalckEkdahl har stor erfaring med at agere som Project Contract Manager på store og komplekse projekter.

I kontrakternes løbetid kan der være behov for at udarbejde change requests, tillæg til kontrakten mv. FalckEkdahl kan bistå med dette og sikre, at disse understøtter forretningens behov.
FalckEkdahl kan kapitalisere kontraktens vilkår før og efter kontraktindgåelse med henblik på at afdække eventuelle risici forbundet med kontrakten. Kapitalisering sikrer, at forretningen opnår den fulde værdi af kontrakten, da forretningen har betalt for hvert enkelt vilkår i kontrakten. Endvidere kan kapitaliseringen sikre, at virksomheden bliver i stand til at sammenligne priser på tværs af ydelser og leverandører.

CATRINE AMALIE EKDAHL

Owner || Partner

CATRINE AMALIE EKDAHL

Kontakt Partner Catrine Amalie Ekdahl for mere information om Project Contract Management og vores ydelser.

Ring til Catrine +45 24 980 972
E-mail Catrine cae@falckekdahl.dk

Back to Top