Vi er med jer under hele udbudsprocessen

Med FalckEkdahls ved jeres side i udbudsprocessen er I sikret en stærk spiller på jeres hold. Som udbudsprojektleder, eller som støtte til projektlederen, er I i trygge hænder, når vi skaber overblikket over processen og vejleder jer helt i mål.

Vores rådgivning kan også tage form som ad hoc rådgivning, review eller gennemgang af eksisterende materiale eller som juridisk projektdeltager. Med udgangspunkt i mange års erfaring med Contract Management i IT-kontrakter, kan vi vejlede jer herom; både ved udarbejdelsen af kontrakten, men også i kontraktens levetid og ved eventuel genforhandling eller terminering.

Uanset hvilken rolle vi har i jeres projekt, har vi altid forretningen for øje. Vi hjælper med at identificere de forretningskritiske behov og sørger for, at dette bliver understøttet gennem velvalgte og -formulerede vilkår i kontrakten. På den måde sikrer I, at investeringen/anskaffelsen holdes indenfor budgettet og opfylder de behov, I måtte have – både her og nu, men også på sigt.

Et godt forarbejde og et velplanlagt udbud sikrer, at I ikke står tilbage med et projekt eller en anskaffelse, som ikke lever op til formålet eller jeres behov. Vi gennemfører også – om relevant – workshops undervejs, f.eks. omhandlende valg af kontrakt eller rammeaftale, samt direkte tildeling og/eller miniudbud.

Det starter med markedsdialog

Markedet ved bedst og har konstant fingeren på pulsen. Markedet kan derfor også hjælpe med at kigge fremad. Med en grundig markedsdialog kan I sikre jer, at anskaffelsen bliver markedskonform og at I kan træffe bevidste valg, når jeres ydelse skal beskrives.

Vi har stor erfaring med IT-branchen og véd, hvor skoen trykker, når vi gennemfører markedsdialog. På den måde bliver de rette rammer skabt for udarbejdelsen af udbudsmaterialet; både i kravspecifikationen og økonomisk. Dét skaber værdi for samarbejdets fremtidige leverancer.

Desuden anbefaler vi afslagsmøder med udbuddets deltagere, så alle parter kommer ud af processen rigere på viden og erfaring.

Vi gennemfører også – om relevant – workshop i markedsdialog inden I skal gennemføre dialog.

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Vi kan hjælpe jer med valg af udbudsdesign, kontraktform, kontraktkoncipiering, inklusive alle bilag. Dette gælder også K0-kontrakter og varianter/tilpasninger af disse, samt IT-sikkerhedsbilag og databehandleraftaler. Alle dokumenter bliver juridisk og sprogligt kvalitetssikret. Vi rådgiver jer bl.a. ved at få fastlagt tildelingskriterier, med fastsættelse af vægtning, samt beskrivelse af konkurrenceparametre.

Vi gennemfører også – om relevant – workshop i udarbejdelse af kravspecifikation.

Evaluering og kontraktindgåelse

Vi kan deltage i evalueringerne, hvor I på baggrund af de valgte tildelingskriterier er sikret de bedste forudsætninger for at finde den leverandør, der kan opfylde kontrakten bedst.

Vi kan også udfylde rollen som tovholdere på tildelingskriterierne, og vi sikrer jer, at alle de juridiske forudsætninger er på plads. Således kan I udøve jeres skøn, når ansøgninger og tilbud skal vurderes.

Vi følger udbudsprocessen helt til dørs. Dette gør vi med en færdig og endelig underskrevet kontrakt, og sørger desuden for diverse formalia, såsom udarbejdelse af kontraktbekendtgørelse og udbudsrapport. Vi bærer endvidere udbuddet helt ind i leverancen ved give jer redskaber til kontraktimplementeringen og deltagelse i en eventuel afklaringsfase.

Se mere om vores workshop i evaluering af ansøgninger og tilbud og implementering af kontrakten.