Vi fører jer let igennem udbuddet

Med FalckEkdahls bistand i udbudsprocessen får I altid en stærk spiller på holdet. Som udbudsprojektleder eller som støtte til projektlederen er I i trygge hænder, når vi skaber overblikket over processen og styrer jer helt i mål.

Vores rådgivning kan også ske i form af ad hoc rådgivning, review eller gennemgang af eksisterende materiale eller som juridisk projektdeltager. Desuden har vi mange års erfaring med Contract Management i IT-kontrakter og kan vejlede jer i forbindelse med dette ved udarbejdelsen af kontrakten.

Uanset hvilken rolle vi har, har vi altid forretningen for øje og hjælper med at identificere de forretningskritiske behov og sørger for, at dette bliver understøttet gennem velvalgte vilkår i kontrakten. På den måde sikrer I, at investeringen/anskaffelsen holdes indenfor budgettet og opfylder de behov, I måtte have – også over tid.

Et godt forarbejde og et velplanlagt udbud sikrer, at I ikke står tilbage med et projekt eller en anskaffelse, som ikke lever op til formålet eller jeres behov.

Vi gennemfører også – om relevant – workshops undervejs, f.eks. Valg af kontrakt eller rammeaftale, samt direkte tildeling og/eller miniudbud.

Det starter med markedsdialog

Vi er af den overbevisning, at markedet ved bedst! Markedet har konstant fingeren på pulsen og kan hjælpe med at kigge fremad. Med en grundig markedsdialog kan I sikre jer, at anskaffelsen bliver markedskonform og at I kan træffe bevidste valg, når jeres ydelse skal beskrives.

Vi har stor erfaring med IT-branchen og véd, hvor skoen trykker, når vi gennemfører markedsdialog. På den måde bliver de rette rammer skabt for udarbejdelsen af udbudsmaterialet – både i kravspecifikationen og økonomisk. Dét skaber værdi for samarbejdets fremtidige leverancer.

Desuden anbefaler vi afslagsmøder med udbuddets deltagere, så alle parter kommer ud af processen rigere på viden og erfaring.

Vi gennemfører også – om relevant – workshop i Markedsdialog inden I skal gennemføre dialog.

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Vi kan hjælpe jer med valg af udbudsdesign, kontraktform, kontraktkoncipiering, inklusive alle bilag. Dette gælder også K0-kontrakter og varianter/tilpasninger af disse, samt IT-sikkerhedsbilag og databehandleraftale. Alle dokumenter bliver juridisk og sprogligt kvalitetssikret. Vi rådgiver jer med at få fastlagt tildelingskriterier, med fastsættelse af vægtning, samt beskrivelse af konkurrenceparametre.

Vi gennemfører også – om relevant – workshop i udarbejdelse af kravspecifikation.

Evaluering og kontraktindgåelse

Vi kan deltage i evalueringerne og på baggrund af de valgte tildelingskriterier, er I sikret de bedste forudsætninger for at finde den leverandør, der kan opfylde kontrakten bedst.

Vi kan også være tovholdere på tildelingskriterierne, og vi sikrer jer, at alle de juridiske forudsætninger er på plads, så I kan udøve jeres skøn, når ansøgninger og tilbud skal vurderes.

Vi følger udbudsprocessen helt til dørs. Dette gør vi med en færdig og endelig underskrevet kontrakt, og sørger for diverse formalia såsom udarbejdelse af kontraktbekendtgørelse og udbudsrapport. Vi bærer endvidere udbuddet helt ind i leverancen ved give jer redskaber til kontraktimplementeringen og deltagelse i en evt. afklaringsfase.

Se mere om vores workshop i Evaluering af ansøgninger og tilbud og implementering af kontrakten.