Udbud

Udbud er ikke blot en juridisk øvelse, men en øvelse i at holde fokus på forretningens behov og derigennem sikre, at anskaffelsen skaber værdi for forretningen, også på længere sigt.

I forbindelse med en anskaffelse i det offentlige er der ofte stort fokus på at skabe et lovligt udbud, hvorved der er en risiko for, at der er mindre fokus på, at udbuddet sikrer opfyldelse af kundens forretningsmæssige behov. Som offentlig myndighed skal direktivets krav om iagttagelse af ligebehandling og gennemsigtighed efterleves i udbudsprocessen samt i hele kontraktens løbetid. Dette bevirker, at det er vanskeligt for offentlige myndigheder at ændre væsentlige vilkår i kontraktens løbetid, hvorfor integreringen af forretningens behov i hele kontraktens løbetid skal være en essentiel del af udbuddet.

Den nye udbudslov, der trådte i kraft 1. januar 2016, udvider mulighederne for dialog og forhandling med private leverandører samt gør det lettere at købe ind under EU’s tærskelværdier, da ordregivere ikke længere altid skal annoncere opgaver.

Vi tilbyder:

FalckEkdahl tilbyder udbudsretlig rådgivning med fokus på forretningens behov.

Fokus på det forretningsmæssige behov er med til at sikre, at man undgår, at investeringen bliver meget dyrere end budgetteret og mangelfuld i forhold til de behov, der er identificeret før udbuddet og i hele kontraktens løbetid. Rådgivningen kan ske i form af ad hoc rådgivning, review af foreliggende materiale eller som juridisk projektdeltager eller -projektleder i selve udbudsprocessen.

FalckEkdahl har stort fokus på at få implementeret dynamiske forretningsmæssige krav og behov i kontrakten, ligesom det er vigtigt at understøtte disse i forbindelse med selve udbuddet og i tilbudsvurderingen.

FalckEkdahl hjælper med at afdække anskaffelsens samlede genstand, opstille målsætninger for udbytte af anskaffelsen, vælge udbudsform og gennemføre dialog med markedet. Markedsafdækningen foretages med henblik på at sikre, at udbuddet er up-to-date.
FalckEkdahl bistår med valg og koncipering af kontrakt og bilag samt den juridiske og sproglige vurdering af kravspecifikationen.

Vi hjælper med at få fastlagt tildelingskriterier med vægtning samt valg af evalueringsmodel. Disse skal i medfør af den nye udbudslov offentliggøres i udbudsmaterialet.

FalckEkdahl tilbyder et interaktivt seminar om den nye udbudslov med fokus på samspillet mellem kunde og leverandør gennem udbudsprocessen. Målgruppen er både private virksomheder og offentlige myndigheder. Vi tager udgangspunkt i den forretningsmæssige understøttelse, hvorfor vores kurser altid tilpasses vores deltageres forretning fremfor et fastlåst koncept. Målgruppen er både private virksomheder og offentlige myndigheder.

Kontakt Chef for udbud Jakob Svendsen for mere information om udbud og vores ydelser.

Ring til Jakob +45 31 12 97 17
E-mail Jakob js@falckekdahl.dk

Back to Top